PROGRAM WARSZTATU SAMOOBRONY DLA KOBIET

BĄDŹ BEZPIECZNA

Nasz kurs samoobrony dla kobiet jest przeznaczony dla wszystkich Pań niezależnie od wieku oraz warunków fizycznych. Osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.


PROGRAM ZAWIERA TAKIE ZAGADNIENIA JAK:

 • nauka technik atakowania: podstawowymi ciosami oraz kopnięciami zmodyfikowanymi pod kątem skutecznego zastosowania ich przez kobiety
 • nauka stosowania najprostszych dźwigni,
 • znajomość miejsc wrażliwych na ciele człowieka, czyli te które powinny być atakowane w pierwszej kolejności w sytuacji samoobrony,
 • naukę technik obrony przed: uderzeniami, kopnięciami, chwytami, chwytami za ubranie, duszeniami, obchwytami tułowia, atakami kiedy kobieta znajduje się na ziemi oraz innymi sytuacjami zagrożenia które najczęściej zdarzają się kobietom w różnych miejscach (ulica, winda, schody , teren leśny),
 • tematyka psychologicznych aspektów samoobrony (panowanie nad stresem, trzeźwość umysłu podczas obrony),
 • tematyka prewencji (rozpoznawanie zagrożeń, unikanie miejsc niebezpiecznych, zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym, wczesna reakcja),
 • postawy i pozycje ciała w sytuacji zagrożenia,
 • widzenie peryferyjne (poszerzenie pola widzenia)
 • wykorzystanie do obrony przedmiotów które znajdują się w pobliżu
 • podstawy psychologii agresji,
 • techniki i taktyka obrony w pomieszczeniach zamkniętych,
 • obrona i taktyka walki przy próbie gwałtu,
 • kształtowanie cech motorycznych niezbędnych w samoobronie takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość
 • poprawa ogólnej sprawności fizycznej

CELEM WARSZTATU BEZPIECZEŃSTWA I SAMOOBRONY DLA KOBIET „BEZPIECZNA KOBIETA” JEST:

 • nabycie podstawowej umiejętności oceny zagrożeń;
 • nabycie pewności siebie oraz wyzbycie się syndromu ofiary;
 • nauka wyzwalania kontrolowanego instynktu walki w sytuacjach zagrożenia;
 • poprawa sprawności fizycznej osób ćwiczących w zakresie wszystkich cech motorycznych;
 • budowanie świadomości zagrożenia i utrzymywanie „bezpiecznego dystansu”;
 • nauka skutecznych odruchów w reakcji na atak.

WARSZTAT PROWADZĄ:

MARTA WYPYCHOWSKA – z klubu Fenix Krav Maga, która posiada uprawnienia:

 •  magister fizjoterapii
 •  magister wychowania fizycznego ze specjalizacją
 • trener przygotowania motorycznego
 • instruktor samoobrony i sportów walki
 •  instruktor fitness

Uczestniczka szkoleń, seminariów i obozów szkoleniowych z zakresu samoobrony, walki wręcz, bezpieczeństwa osobistego, strzelania, sportów walki, treningu funkcjonalnego, rehabilitacji, fizjologii, anatomii, odżywiania i suplementacji. Posiadaczka stopnia Advanced 1 w Krav Maga oraz purpurowego pasa w Brazylijskim Jiu Jitsu. Około 10 letnie doświadczenie w Krav Maga i innych sportach walki.

SEBASTIAN DĄBROWSKI   z klubu Krav Maga Team, który posiada uprawnienia:

 • instruktor samoobrony
 • instruktor boksu
 • trener personalny
 • instruktor taktyki i techniki interwencji z użyciem pałki teleskopowej.
 • w zakresie wykonywania zadań : kierownik do spraw bezpieczeństwa.
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Uczestnik szkoleń, seminariów i obozów szkoleniowych z zakresu samoobrony, walki wręcz, bezpieczeństwa osobistego, strzelania, sportów walki. Posiadacz stopnia Advanced 2 w Krav Maga oraz purpurowego pasa w Brazylijskim Jiu Jitsu. Ponad 10 letnie doświadczenie w Krav Maga i innych sportach walki.

CZAS TRWANIA:

Kurs obejmujący podstawy zaplanowany jest na 8h (możliwy do podzielenia na 2 lub 4 spotkania).

Dla firm i grup zorganizowanych możliwe jest skrócenie lub wydłużenie kursu według potrzeb i jest to ustalane szczegółowo z klientem uwzględniając jego potrzeby.

KOSZT :

Kurs grupowy: 280 zł

Oferta dla firm i grup zorganizowanych: Dokładne koszty są wyliczane indywidualnie po otrzymaniu wszystkich informacji do wyceny.

WIELKOŚĆ GRUPY:

Dla komfortu ćwiczących na 1 trenera nie powinno przypadać więcej niż 20 osób.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Marta Gross
Fenix Krav Maga
www.fenixkravmaga.pl
798-155-101

Sebastian Dąbrowski
Krav Maga Team
www.kravmagateam.pl
791-140-140


Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Każde szkolenie jest wyceniane indywidualnie.WYYCHPO